banner-topbar

Roze65 Keyboard Kit

Roze65 Keyboard Kit

Roze65

Thông tin sản phẩm

- Layout 65

- Gasket mount

- Độ dốc 6.5

- Case Alu

-  Tạ/Badge Stainless Steel

Đóng gói tiêu chuẩn

- Case, Tạ, Badge

- PCB (HS/Solder), DTB

- Plate Alu

- Foam PCB, Case Foam Poron, PE Foam

- Gasket 

- Miếng Feet

- Ốc

Màu sắc

- Blue

- Blue-Gray

- Black

- Scarlet

- Violet

- E-White

PCB

- Solder: 

 

- Hotswap

 

Renders:

 

 

 

Hình Prototype

 

 

 

 

 

Ngoài ra keyboard thì lần này Roze65 sẽ kèm với deskmat và Artisan Titanium

 

 

 

 

Giá dự kiến dưới 400$ sẽ cập nhật trong bài GB chính thức

Thời gian GB: Tháng 10/2022

 

 

 

 

 

Đang xem: Roze65 Keyboard Kit

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng